Din toamna anului 2019 s-a început demararea unui proiect interdisciplinar pe care Institutul de Istorie “George Barițiu” îl va derula, pe durata a doi ani, împreună cu Uniunea Arhitecților din România.

Este vorba despre o cercetare de anvergură dedicat arhitecților români din Transilvania, în perioada Monarhiei Austro-Ungare. Lucrează la acest proiect: CS II Dr. Varga Attila, Drd. Adelina Chişu – Specialist Marketing și Comunicare și Timo Hagen, Cercetător la Universitatea din Bonn, Germania.

De asemenea se colaborează, îndeaproape, la acest proiect și cu doi arhitecți consacrați pe plan național și internațional: Arh. Vasile Mitrea și Arh. Șerban Țigănaș, Președintele Uniunii Internaționale a Arhitecților.

Graphic Design
Marketing Campaign
PR