GDPR

Site-ul ghepardcommunication.com folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau utilizării greșite a informațiilor care se află în controlul ghepardcommunication.com. În cazul pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul ghepardcommunication.com, acesta nu-și asumă nicio responsabilitate.

ghepardcommunication.com poate conține link-uri către alte site-uri.

ghepardcommunication.com nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Modalitățile expuse mai jos se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe ghepardcommunication.com

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, modificată și completată, GHEPARD COMMUNICATION are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

GHEPARD COMMUNICATION este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe ghepardcommunication.com, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a GHEPARD COMMUNICATION, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către GHEPARD COMMUNICATION, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către aceștia de activități cum ar fi (dar fără a se limita la activități comerciale): de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către GHEPARD COMMUNICATION atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau din străinătate.

Prin parcurgerea acestor Termeni și Condiții ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicită ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa: GHEPARD COMMUNICATION se pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să va opuneți prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, ghepardcommunication.com poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

ghepardcommunication.com nu este de accord și nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul ghepardcommunication.com poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date, comunicând acest lucru printr-o cerere trimisă la adresele de mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, GHEPARD COMMUNICATION pot furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, agenți de asigurare.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și către alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la:

ADRESA: Str. Zarandului 13, ap. 2, Cluj-Napoca, Romania

EMAIL: office@ghepardcommunication.com

TEL: +40 754 805 160

______

Acest document este valid din 4 iulie 2018.