Asociația Transylvania Connections

Racordată la ideea că Transilvania este un spațiu al diversității, al cărui farmec și unicitate este legată de bogăția etnică și confesională care există aici de secole, Asociația Transylvania Connections, prin ideile și proiectele pe care caută să le promoveze în comunitate, își propune urmatoarele:

1. Să construiască punți trainice între oamenii care aparțin acestei comunități a diversității, astfel încât fiecare să aibă ocazia de a se cunoaște mai bine și de a și împărtăși propriile valori.

2. Să stabilească conexiuni solide între ideile care se nasc în acest creuzet al multiculturalității astfel încât ele să poată fi puse în valoare, iar de beneficiile lor să se bucure fiecare membru al comunității.

3. Să promoveze modele culturale și intelectuale ale tuturor etniilor pentru ca fiecare să se poată cunoaște mai bine și pentru a ști cu ce a contribuit fiecare comunitate la îmbogățirea tezaurului cultural al provinciei.

4. Să susțină proiecte de traducere ale unor lucrări fundamentale din culturile tuturor etniilor care conviețuiesc în Transilvania, pentru ca valorile culturale ale fiecăruia să fie mai bine cunoscute și asimilate.

5. Să promoveze proiecte și inițiative din alte domenii conexe: artă, cultură, educație, sport, turism, comunicare, branding prin intermediul cărora valorile și frumusețile Transilvaniei să fie mai bine cunoscute și asimilate.

6. Să organizeze întâlniri și mese rotunde care să aducă împreună specialiști din diverse domenii, scopul fiind promovarea frumuseților și valorilor Transilvaniei pe spații cât mai largi.